Webshop » Beelden » Beelden in brons / koper » Tibetan wrathful deities beelden in brons / koper » Mahakala, 26cm

Mahakala, 26cm662929 Mahakala, 26cm
662929 Mahakala, 26cm662929 Mahakala, 26cm662929 Mahakala, 26cm662929 Mahakala, 26cm inclusief BTW

Beschikbaar, maar wordt niet online verkocht


Mahakala

Mahakala is de toornige emanatie van Chenrezig, de bodhisattva van mededogen.
Men mag ondanks zijn schrikwekkend uiterlijk niet denken dat het hier om een "slechte" gaat. Men moet deze verschijningsvorm zien als een strenge vader, waar men op beroep kan doen indien het wat moeilijk gaat. Mahakala Jaagt het kwaad weg en brengt positieve energie.

Mahakala verschijnt in het midden van een vlammenzee waar geen enkele vijand weet door te komen. Hij hanteert een vlijmscherpe zeis die dwars door onze negatieve gewoontepatronen heen snijdt. Geen enkele storende emotie ontkomt er aan. Onverschrokken worden ze allen door Mahakala met wortel en tak uitgeroeid zodat alle levende wezens eindelijk vrij zijn.

Dit krachtig optreden heeft als doel om zeer zware hindernissen te vernietigen, en om tevens met liefdevolle strengheid te beschermen.
Mahakala beschermd dus tegen alle negatieve invloeden, angst, vijandige krachten, en mentale duisternis. Mahakala is wensvervullend.

Mahakala heeft een aantal opmerkelijke kenmerken:

zijn drie ogen waardoor hij in het verleden,het heden, en de toekomst kan kijken.
een kroon met vijf schedels, die de transformatie van de vijf vergiften (kwaadheid, verlangen, onwetendheid, jaloersheid en fierheid) symboliseert.
zijn zes armen symboliseren het gebruik van de zes perfecties (gulheid, geduld, moraliteit, vastberadenheid, meditatie en wijsheid).
in zijn handen houdt de Mahakala een aantal voorwerpen tot het bereiken van deze perfecties, namelijk:
de kartika en kathvanga om "gehakt" te maken van ons ego en verleden.
de kapala of schedel, gevuld met bloed, symboliseert de onderwerping van slechte verschijningsvormen.
de Mala vertegenwoordigt zijn niet aflatende activiteit voor het welzijn van alle levende wezens.
de damaru (hand-trommel) vertegenwoordigt zijn gezag
zijn drietand symboliseert zijn kracht en gezag
zijn lasso gebruikt hij voor het vangen en terughalen van zij die hun eed schenden.
zijn benen zijn een symbool van zijn wijsheid en de stand van de benen symboliseert zijn goede intenties voor zichzelf en anderen.
hij vertrappelt een mythisch figuur met een olifantenhoofd, dit symboliseert vernietiging en vertrappeling van alle grote obstakels.
De lotus symboliseert puurheid zonder de bezoedeling
het vuur dat rond zijn lichaam woedt symboliseert zijn alles vernietigende kracht die hij kan aanwenden om neurotische problemen te verdrijven

“ Mahakala ....Hij ziet er woest en kwaad uit, juist om het kwaad in de wereld af te schrikken. Hij is dus, met al zijn goede bedoelingen, kwader dan het kwaad. Zijn derde oog doorziet en begrijpt alles.”

Prijs is per stuk, tenzij anders expliciet aangegeven
Webshop gemaakt met EasyWebshop